Kako se plaća članarina, na račun Kluba ili u gotovini?
Članarina se plaća isključivo na račun Kluba
Do kog datuma članarina mora da se plati?
Članarina se plaća najkasnije do 30. u mesecu za tekući mesec.
Kako ostaviriti popust na rano plaćanje?
Popust koji u Klubu imamo jeste popust na rano plaćanje. On se ostvaruje uplatom članarine na račun Kluba do 10. u mesecu. Ukoliko prvi put članarinu uplatite do 10. u mesecu, ostvarujete popust u narednom mesecu. Sve dok članarinu uplaćujete do 10. u mesecu obračunava vam se popust na rano plaćanje.
Šta je potrebno od opreme za trening
  • Čista majca i šorc trenerke ili helanke u kojima je udobno deci da treninraju.
  • Čiste patike za salu
  • Flašica za vodu - mora biti plastična - staklena flašica je zabranjena
  • Gumica za kosu - kosa vezana u rep
Kako se postaje član Kluba?
Član Kluba se postaje popunjavanjem pristupnice koju dobijate od strane trenera nakon što odlučite da želite da trenirate u našem Klubu.
Koje su obaveze člana?

1. Da redovno dolazi na treninge.

2. Da na treninzima uvek bude u čistoj i urednoj opremi.

3. Da kod kuće ostavi sve vredne stvari (nakit….).

4. Da na trening nosi svoju flašicu za vodu.

5. Da ako izozstaje sa treninga javi svom treneru koji će izostanak eventualno proveriti kod roditelja.

6. Da vodi računa o svom zdravlju, naročito u zimskom periodu kako ne bi propuštao treninge iz zdravstvenih razloga.

7. Da ispunjava sve školske obaveze na vreme i odgovorno kako loš uspeh ne bi bio jedan od razloga propuštanja treninga.

Koje su obaveze Kluba?

Klub se obavezuje da će:

1. Treninge voditi stručna i osposobljena lica u skladu sa mogućnostima polaznika.

2. Da će trenigne organizovati u dogovorenim terminima u adekvatnim i sigurnim uslovima za rad.

3. Obezbediti opremu za rad.

4. Omogućiti članovima da se takmiče u svojim uzrasnim kategorijama.

5. Sa roditeljima imati korektnu komunikaciju kroz koju će se zajedno sa roditeljima/starateljima truditi da isprati razvoj deteta na svim poljima i truditi se da zajedničkom saradnjom dete što bolje napreduje.

6. O svim promenama blagovremeno obavestiti sve svoje članove i njihove roditelje/staratelje.

Koje su obaveze roditelja/staratelja?

Roditelj/staratelj koji potpiše pristupnicu se obavezuje da će:

1. Podržavati svoje dete u njegovoj želji za bavljenjem sportom.

2. Dete odvesti na lekarski pregled kod lekara sportske medicine i doneti potvrdu lekara treneru.

3. Na korektan način komunicirati sa trenerom i drugim roditeljima

4. Redovno prisustvovati roditeljskim sastancima koje Klub organizuje

5. Primati obaveštenja putem SMS, elektronske pošte i Klubske Viber grupe

6. U slučaju da dete ne želi više da trenira o tome obavetiti trenera.

7. Plaćati redovno članarinu do 30. u mesecu za tekući mesec.

Da li je obavezan lekarski pregled?

Lekarski pregled, urađen kod lekara sportske medicine je obavezan za sve koji se bave sportom, bilo rekreativno, bilo takmičarski. 

Smatramo da, pored toga što ovu obavezu propisuje Zakon o sportu, rađenje lekarskog pregleda predstavlja obavezu i odgovornost prema sebi i svom zdravlju.

Opširnije

Koliko važi lekarski pregled?

Lekarski pregled važi 6 meseci, tako da se on mora odraditi dva puta u toku kalendarske godine.

Šta je potrebno dati lekaru prilikom odlaska na pregled?

Prilikom odlaska na lekarski pregled potrebno je poneti M3 obrazac koji lekar popunjava a koji igračica donosi treneru i predaje mu ga na čuvanje.

U zavisnosti od toga u kojoj ustanovi se pregled obavlja, lekari traže i dodatne papire, pa Vam savetujemo da se pre odlaska raspitate kod njih direktno.

Opširnije