Otvoreni odbojkaški tereni na ušću
Prethodni
Sledeći
Godina tradicije kluba
Godina na ovoj lokaciji
Igraca na treningu

Park Ušće ambijentalna celina