Otvoreni odbojkaški tereni na ušću

Park Ušće ambijentalna celina